Tak wielki sukces KOS-u teraz może zepsuć już tylko pacjent

Euro CTO Dudek Bryniarski Wójcik

W artykule

o miesiącach debat, opiniowania i konsultacji z decydentami oficjalnie opublikowano zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, które koryguje niedoszlifowany zdaniem specjalistów program Koordynowanej Opieki Specjalistycznej dla pacjenta po zawale mięśnia sercowego.

Choć przez ostatnie miesiące środowisko kardiologów jednogłośnie mówiło, że długo oczekiwane świadczenie było dobrą decyzją, wyraźnie wskazywano również na konieczność wprowadzenia niezbędnych poprawek do kluczowych elementów programu, które w sposób znaczny zaburzały jego funkcjonowanie. Wśród krytykowanych punktów wymieniano m.in. problemy z rozliczeniem pacjenta, który program ukończył przedterminowo lub kontynuował go w innej placówce, niejasne kryteria samego przyłączenia szpitala do realizacji, brak współczynnika korygującego dla dużych ośrodków i instytutów czy nieuwzględnienie części procedur elektrokardiologicznych.

 Cały artykuł znajdziecie Państwo tutaj:  
Tak wielki sukces KOS-u teraz może zepsuć już tylko pacjent

 

W artykule wypowiada się:

profesor Dariusz Dudek

Autor artykułu :
Ewelina Zych-Myłek
Ekspert w ochronie zdrowia

Narzędzia

Koncepcja promocji

Public Relations

Public Affairs

Komunikacja

Social Media

Identyfikacja wizualna

Architektura marki

Pozyskanie patronów i partnerów

Customer Relations

Informacje prasowe

Promocja w mediach

Media relations

Media społecznościowe

Monitoring mediów

Prezentacje