Zawalcz o Swoje Serce, ZOSS - Babcia

Zawalcz o Swoje Serce, ZOSS - Babcia

W kampanii

Zawalcz o Swoje Serce, spot kampanii społecznej PTK (Polskie Towarzystwo Kardiologiczne)

Narzędzia

Koncepcja promocji

Public Relations

Public Affairs

Komunikacja

Social Media

Identyfikacja wizualna

Architektura marki

Pozyskanie patronów i partnerów

Customer Relations

Informacje prasowe

Promocja w mediach

Media relations

Media społecznościowe

Monitoring mediów

Prezentacje