Spot Making of kampanii "Stawka to Życie. Zastawka to Życie"

Spot Making of kampanii "Stawka to Życie. Zastawka to Życie"

W kampanii

Kampania społeczna pt. Stawka to Życie. Zastawka to Życie, (www.stawkatozycie.pl) której twarzą jest Emilian Karewicz, realizowana przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK), European Society of Cardiology (ESC), European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) oraz Asocjacje Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AISN PTK) ma na celu zapoznanie osób w wieku 70+, a także ich dzieci z zaletami i możliwościami, jakie daje TAVI wśród osób niekwalifikujących się do chirurgicznego zabiegu. Ma również uświadomić, że zdrowie jest najważniejsze, a sam zabieg implantacji zastawki aortalnej za pomocą cewnika może nie tylko umożliwić chorym sprawnie funkcjonować bez potrzeby hospitalizacji, ale także przedłużyć życie. Akcja docierając do jak największej liczby osób może wpłynąć na zmianę życia wielu ludzi, a także przyczynić się do zwiększenia świadomości na temat sytuacji kardiologicznej i jej potencjału w Polsce oraz rozpowszechniania omawianej metody leczenia.

Narzędzia

Koncepcja promocji

Public Relations

Public Affairs

Komunikacja

Social Media

Identyfikacja wizualna

Architektura marki

Pozyskanie patronów i partnerów

Customer Relations

Informacje prasowe

Promocja w mediach

Media relations

Media społecznościowe

Monitoring mediów

Prezentacje