Debata Media Świadome Kardiologii - Instytut Świadomości, WCCI Warsaw, Pacjent w Centrum

Debata Media Świadome Kardiologii - Instytut Świadomości, WCCI Warsaw, Pacjent w Centrum

Z okazji Światowego Dnia Serca odbyła się pierwsza w Polsce debata Media Świadome Kardiologii organizowana przez fundację Instytut Świadomości, WCCI Warsaw oraz Pacjent w Centrum. Lekarze:

● Prof. Adam Witkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Dyrektor WCCI

● Prof. Robert Gil, Kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej CSK MSW, Dyrektor WCCI Dziennikarze:

●Bogusław Chrabota, Rzeczpospolita

● Michał Dobrołowicz, RMF FM

● Anna Kaczmarek, Na Temat

● Marta Markiewicz, Co w Zdrowiu

● Joanna Morga, Polska Agencja Prasowa

● Katarzyna Pinkosz, Wprost, Świat Lekarza

● Regina Sawicka, Telewizja Polska

Moderator: Ewelina Zych-Myłek, Prezes fundacji Instytut Świadomości

Zagadnienia:

- Pandemia strachu w mediach

- czy zaszkodziła czy pomogła pacjentom kardiologicznym?

- Narodowy Program Zdrowego Serca i Naczyń

- uzasadnienie powstania, założenia, przybliżenie inicjatywy

- Fakty i mity głośnych programów kardiologicznych (sytuacja faktyczna, podsumowanie dotychczasowych osiągnięć, sukcesy i porażki)

- KOS, KONS, program leczenia pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną

- Pacjent z wielochorobowością - i tak w końcu kardiologiczny

- świadomość, że choroby serca i naczyń pojawiają się przy większości innych chorób przewlekłych jako konsekwencja leczenia lub braku odpowiedniego leczenia

- Komunikacja medialna - im więcej danego tematu w mediach, tym wydaje się ważniejszy - czy na pewno?

- Jak media pomagają a jak przeszkadzają w budowaniu racjonalnej i odpowiadającej na faktyczne potrzeby polityki zdrowotnej?

- Wizerunek i postrzeganie kardiologii w mediach

- opinia lekarzy vs opinia dziennikarzy

- Najważniejsze aktualne postulaty polskiej kardiologii do decydentów i dziennikarzy

- Najważniejsze tematy na tegorocznym WCCI w kontekście potrzeb dzisiejszych pacjentów - Czego najbardziej brakuje polskiej kardiologii?

- Co jest największą bolączką kardiologii aby została uznana za priorytet w ochronie zdrowia i w komunikacji medialnej?

Opinia i spostrzeżenia dziennikarzy

fot. IQ Panczyk

Materiał przygotowany i opublikowany przez fundację Instytut Świadomości

Autor 

Ewelina Zych-Myłek

Ekspert w ochronie zdrowia

Prezes Fundacji Instytutu Świadomości

Euro CTO Dudek Bryniarski Wójcik

Narzędzia

Koncepcja promocji

Public Relations

Public Affairs

Komunikacja

Social Media

Identyfikacja wizualna

Architektura marki

Pozyskanie patronów i partnerów

Customer Relations

Informacje prasowe

Promocja w mediach

Media relations

Media społecznościowe

Monitoring mediów

Prezentacje