System ochrony zdrowia świadomy pacjenta - Ewelina Zych-Myłek i Jakub Gołąb na Forum Ekonomicznym

Euro CTO Dudek Bryniarski Wójcik

System ochrony zdrowia świadomy pacjenta - Ewelina Zych-Myłek i Jakub Gołąb na Forum Ekonomicznym

?System ochrony zdrowia świaodmy pacjenta - Ewelina Zych-Myłek i Jakub Gołąb na Forum Ekonomicznym

?Jakie najważniejsze tematy zostały zaprezentowane na Forum Ochrony Zdrowia Forum Ekonomicznego z perspektywy pacjentów?

?Ewelina Zych-Myłek, Prezes fundacji Instytut Świadomości w rozmowie z Jakub Golab, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Rzecznik Praw Pacjenta.

?Wywiad już niebawem na naszym profilu w nim

?Pandemia jako crash-test systemu ochrony zdrowia

?Rozwój technologii poprzez pandemie

?Niedomagania systemu ochrony zdrowia ujawnione przez pandemie

?Skala pandemii a skala chorób przewlekłych, cywilizacyjnych niezakaźnych

?Kierunki reorganizacji systemu ochrony zdrowia

?Rola badań profilaktycznych i konsultacji lekarskich w dobie pandemii a strach przed zarażeniem

?Potrzeby pacjentów z chorobami przewlekłymi i ciągłość leczenia

?Największe wyzwania zdrowotne seniorów

?Cyfryzacja ochrony zdrowia - najważniejsze zasady

?Wykluczenie społeczne, cyfrowe i komunikacyjne

?Nierówności w zdrowiu ?Rola świadomości w utrzymaniu zdrowia pacjenta

?Jak zapewnić większe bezpieczeństwo pacjentów i… ich większe poczucie bezpieczeństwa?

?Wiedza o zdrowiu - zalety wprowadzenia nowego przedmiotu i nowych form długofalowej edukacji?

?Bariery psychologiczne w używaniu nowych technologii

?Legislacja przyjazna czy nieprzyjazna pacjentom?

?Rozwijanie świadomości społecznej - być przykładem

?Forum Ochrony Zdrowia na Forum Ekonomicznym 2020 w Karpaczu.

Materiał przygotowany i opublikowany przez fundację Instytut Świadomości

Autor 

Ewelina Zych-Myłek

Ekspert w ochronie zdrowia

Prezes Fundacji Instytutu Świadomości

Euro CTO Dudek Bryniarski Wójcik

Narzędzia

Koncepcja promocji

Public Relations

Public Affairs

Komunikacja

Social Media

Identyfikacja wizualna

Architektura marki

Pozyskanie patronów i partnerów

Customer Relations

Informacje prasowe

Promocja w mediach

Media relations

Media społecznościowe

Monitoring mediów

Prezentacje