“Zdrowy dialog” w Rzeczpospolitej

Zdrowy dialog
Zdrowy dialog
Zdrowy dialog

O projekcie

“Zdrowy dialog” to nowy cykl w Rzeczpospolitej zapoczątkowany w maju 2018 r. Teksty ukazujące się dwa razy w miesiącu oscylują wokół najważniejszych tematów schorzeń cywilizacyjnych, polityki zdrowotnej w Polsce oraz przełomowych technologii i terapii w medycynie.

Zapoczątkowana przez Ministra Zdrowia Narodowa Debata o Zdrowiu oraz powołanie ekspertów, którzy mają decydować o formie przebudowy systemu ochrony zdrowia w Polsce, skłoniła do podjęcia nowej formy dialogu między decydentami, specjalistami i pacjentami charakteryzującej się szeroką dostępnością. Celem “Zdrowego dialogu” jest monitorowanie propozycji, ekspercka oraz obiektywna ocena proponowanych zmian, a także ewentualne dodatkowe inicjatywy autorstwa specjalistów w dziedzinie, które warto byłoby wdrożyć do systemu pod kątem medycznym, społecznym, technologicznym i systemowym.

Artykuły zawierają komentarze profesorów medycyny uzupełnione o wypowiedzi ekspertów z zarządzania ochroną zdrowia, ekonomistów, przedstawicieli administracji publicznej (Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji) oraz organizacji pacjenckich i innych reprezentantów sektora NGO.

Eleven Zett Productions jest odpowiedzialne za przeprowadzanie wywiadów z ekspertami, przygotowywanie artykułów oraz promocję wniosków w mediach społecznościowych.

styczeń - maj 2018

Narzędzia

Przygotowywanie artykułów

Uczestnictwo w debatach, konferencjach oraz spotkaniach z decydentami

Wywiady

Media Relations

Social Media