Warsztaty EuroCTO

Euro CTO Dudek Bryniarski Wójcik
Euro CTO Dudek Bryniarski Wójcik
Euro CTO Dudek Bryniarski Wójcik

O projekcie

Prestiżowe Warsztaty Euro CTO pierwszy raz odbyły się w Polsce, a jego dyrektorami zostali uznani polscy profesorowie kardiologii: prof. nadz. dr hab. med. Leszek Bryniarski, adiunkt I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego i prof. Jarosław Wójcik, kierownik Pracowni Hemodynamiki Kliniki Kardiologii SPSK 4. Wśród założycieli tego wyjątkowego na skalę Europy klubu specjalistów od udrażniania przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych jest prof. Dariusz Dudek, kierownik II Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych UJ CM.

Organizowane przez EuroCTO Club specjalistyczne wydarzenie od 8 lat odbywa się w różnych miastach Europy. W 2016 roku po raz pierwszy to właśnie polskie warsztaty miały obsługę PR, którą zapewniła agencja Eleven. Naszym zadaniem było przygotowanie strategii i działań PR. Temat warsztatów to rewaskularyzacja całkowita, a zjeżdżają się na nią najlepsi specjaliści w Europie i na świecie w tej dziedzinie. Stworzyliśmy koncepcję PR, pozyskaliśmy patronaty medialne oraz partnerstwa, przygotowaliśmy liczne wywiady i tematy dla mediów, przeprowadziliśmy działania z zakresu personal branding dla dyrektorów warsztatów. Naszym zadaniem była również koordynacja eventu na miejscu.

lipiec-październik 2016

Narzędzia

Koncepcja

Strategia

Identyfikacja wizualna

Informacje prasowe

Promocja w mediach

Pozyskanie patronów i partnerów

Public Relations

Media relations

Personal branding

Media społecznościowe

Monitoring mediów

Relacja foto i video

Raporty