II Forum Antysmogowe “Powstrzymać smog. Wyzwania i rozwiązania dla Polski”

II Forum Antysmogowe “Powstrzymać smog. Wyzwania i rozwiązania dla Polski”
II Forum Antysmogowe “Powstrzymać smog. Wyzwania i rozwiązania dla Polski”
II Forum Antysmogowe “Powstrzymać smog. Wyzwania i rozwiązania dla Polski”

O projekcie

29 marca 2018 w Uzdrowisku Ustroń odbyło się II Forum Antysmogowe pt.: “Powstrzymać smog. Wyzwania i rozwiązania dla Polski”.

Forum jest miejscem spotkań i wymiany poglądów oraz poszukiwania nowych rozwiązań w walce z coraz groźniejszym dla zdrowia smogiem. Zadaniem zgromadzonych gości było opracowanie nowych i kompleksowych recept skutecznej walki z zanieczyszczeniem powietrza oraz podniesienie społecznej świadomości związanych z nim zagrożeń zdrowotnych. W trakcie tegorocznej konferencji podkreślono rolę budowania świadomości Polaków o zagrożeniach związanych ze smogiem, rolę różnych grup społecznych, w tym zwłaszcza seniorów oraz nowoczesnej technologii w przeciwdziałaniu skutkom zdrowotnym, ekonomicznym i społecznym smogu.

Wydarzenie organizowane było przez American Heart of Poland oraz Uzdrowisko Ustroń we współpracy z Eleven Zett Productions i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń “EcoSerce”. Zgromadzonych gości powitali prof. Paweł Buszman, Prezes Zarządu American Heart of Poland i Adam Rybicki, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Medyczny Uzdrowiska Ustroń. Wykład inauguracyjny pt.: “„Laudatio si’, mi’ Signore”. Kościół w obronie człowieka i środowiska” wygłosił Przedstawiciel Arcybiskupa Wiktora Skworca, metropolity katowickiego ks. dr Witolda Kania, wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. W konferencji udział wzięli eksperci z zakresu ochrony zdrowia, lekarze, przedstawiciele rządu i samorządu, organizacji pacjenckich i senioralnych.

Konferencja dzieliła się na trzy główne części – diagnoza sytuacji, czekające wyzwania oraz możliwe rozwiązania. Łącznie publiczność wysłuchała kilkudziesięciu merytorycznych wykładów, oraz dwie debaty ekspertów: „Wyzwania: Powstrzymać smog, wyzwania i rozwiązania dla Polski. Perspektywa regionalna i krajowa” oraz „Rozwiązania. Codzienne wybory w walce ze smogiem”.

Podsumowując, wydarzenie zgromadziło ponad 170 uczestników oraz aż jedenaście redakcji medialnych. Patronami honorowymi byli: Marszałek Senatu RP, Marszałek Województwa Śląskiego, Miasto Katowice oraz Miasto Ustroń.

Eleven Zett Productions odpowiadało za organizację oraz wsparcie medialne wydarzenia.

marec 2019

Narzędzia

Koncepcja wydarzenia

Opracowanie listy ekspertów i uczestników oraz ich pozyskanie

Pozyskanie patronatów medialnych i honorowych

Współpraca z mediami

Opracowanie identyfikacji wizualnej wydarzenia

Prowadzenie profilu social media

Przygotowanie informacji prasowych

Przygotowanie presskitu z unikalnymi artykułami poświęconymi tematyce

Koordynacja wydarzenia na miejscu

Relacja foto oraz współorganizacja relacji video

Monitoring mediów