I Świętokrzyskie Sympozjum Kardiologiczne

 Legutko_Bartuś_Maliszewski
 Legutko_Bartuś_Maliszewski
 Legutko_Bartuś_Maliszewski

O projekcie

18 listopada 2016 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się konferencja naukowa Ostrowieckie Sympozjum Kardiologiczne. Nowości w Kardiologii i Kardiochirurgii 2017. Na wydarzeniu omawiane były nowe rozwiązania i nowe zalecenia w zakresie wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, internistów i kardiologów, a także możliwości optymalizacji systemu opieki zdrowotnej dla dalszej poprawy rokowania chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi. Duży nacisk został położony na postępy w interwencyjnym leczeniu chorób serca i naczyń, jakie dokonały się dzięki współpracy kardiologów inwazyjnych i kardiochirurgów.

Na wydarzeniu omówione zostały tematy związane z prewencją chorób układu sercowo-naczyniowego i postępowanie w niektórych chorobach serca, takich jak: leczenie migotania przedsionków i niewydolności serca oraz praktyczne aspekty leczenia farmakologicznego u pacjentów poddawanych przezskórnym interwencjom wieńcowym.

Całość konferencji ilustrowana była przez prezentację najciekawszych przypadków chorych z oddziałów kardiologicznych i internistycznych w Ostrowcu, Staszowie, Opatowie i Lipsku leczonych inwazyjne w Centrum Kardiologii Inwazyjnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Poruszono na niej również temat możliwości rozwoju kardiologii w regionie świętokrzyskim w najbliższych latach.

Zadaniem Eleven było przygotowanie informacji prasowych, zaproszenie dziennikarzy na wydarzenie oraz follow-up w mediach i mediach społecznościowych.

listopad 2016

Narzędzia

Informacje prasowe

Media relations

Media społecznościowe

Monitoring mediów

Raporty