Europejski Kongres Gospodarczy

Europejski Kongres Gospodarczy
Europejski Kongres Gospodarczy
Europejski Kongres Gospodarczy

O projekcie

W dniach 13-15 maja zespół Eleven uczestniczył w Europejskim Kongresie Gospodarczym, jednym z najważniejszych polskich wydarzeń poświęconych ekonomii. W tym roku pracownicy agencji współorganizowali dwie sesje dotyczące gospodarczego wymiaru systemu ochrony zdrowia. Pierwszą z nich była sesja “Medycyna i gospodarka - liczby, potencjał, realia” z udziałem prof. Andrzeja Bochenka (członka Rady Nadzorczej American Heart of Poland), Sławomira Gadomskiego (podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia), Radosława Sierpińskiego (p.o. prezesa Agencji Badań Medycznych), dr Małgorzaty Gałązki-Sobotki (dyrektor IZWOZ Uczelni Łazarskiego), Szymona Komorowskiego (dyrektora zarządzającego konsultingiem, IQVIA w Europie Wschodniej), dr Andrzeja Mądrali (prezesa zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej), Anny Rulkiewicz (prezes zarządu LUXMED oraz prezes zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej). Moderatorem sesji był Wojciech Zawalski, ekspert ochrony zdrowia.

Drugą ze współorganizowanych sesji była “Finansowanie systemu ochrony zdrowia - sztuka wydawania pieniędzy”, którą prowadził zastępca redaktora naczelnego pisma “Rynek Zdrowia”, Piotr Wróbel. W dyskusji udział wzięli Bartosz Sadowski (prezes zarządu American Heart of Poland), Jakub Adamski (dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia), dr Małgorzata Gałązka-Sobotka (dyrektor IZWOZ Uczelni Łazarskiego), prof. Aldona Frączkiewicz-Wronka (kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach), Agnieszka Pachciarz (dyrektor wielkopolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia), Klaudia Rogowska (dyrektor Górnośląskiego Centrum Medycznego), Anna Rulkiewicz (prezes zarządu LUXMED oraz prezes zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej) oraz Mariusz Wójtowicz (członek zarządu Polskiej Federacji Szpitali i prezes zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu).

13 maj - 15 maj 2019

Narzędzia

Public Relations

Koordynacja działań PR na miejscu wydarzenia

Relacja fotograficzna

Informacje prasowe