Człowiek ze Świadomością

Euro CTO Dudek Bryniarski Wójcik
Euro CTO Dudek Bryniarski Wójcik
Euro CTO Dudek Bryniarski Wójcik

O projekcie Człowiek ze Świadomością

Człowiek ze Świadomością to jeden z flagowych projektów Instytutu Świadomości mający na celu podnoszenie świadomości społecznej w mikro i makro skali. W centrum zainteresowania jest człowiek ujęty zarówno jako jednostka, jak i cała cywilizacja. 

W podejściu indywidualnym w ramach projektu realizowane są sesje terapeutyczno-rozwojowe, wykłady, szkolenia oraz warsztaty pracy ze świadomością, przekonaniami, programami umysłu i schematami życia, a także terapeutyczne sesje zdjęciowe - Sesje Esencji Chwil oraz Sesje Świadomości Emocji dedykowane rodzinom, grupom, organizacjom, parom i osobom indywidualnym.

W podejściu cywilizacyjnym projekt Człowiek ze Świadomością realizowany jest przez Forum Ja Człowiek - międzynarodowe wydarzenie tematycznie związane z najważniejszymi aspektami codziennego życia człowieka w ujęciu krótko- i długofalowym: zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne, ekologia, technologia, gospodarka senioralna, nauka, duchowość, prawo i gospodarka. 

Projekt ma za zadanie zwrócić uwagę na konieczność kompleksowego podejścia do rozwoju człowieka i kontynuacji cywilizacji ludzkiej.

Agencja odpowiedzialna jest za eksperckie doradztwo w dziedzinie medycyny, ekologii i nowych technologii, logistykę i zarządzanie projektem, przygotowywanie i przeprowadzanie wywiadów, kontakt z ekspertami i pacjentami oraz budowanie i utrzymywanie relacji z Partnerami projektu - zarówno sektora publicznego jak i prywatnego.

 

Więcej o projekcie można przeczytać na FB Instytutu Świadomości:

 @InstytutSwiadomosciNaukaISwiadomosc

 

czerwiec 2019

Narzędzia

Koncepcja promocji

Public Relations

Public Affairs

Komunikacja

Social Media

Identyfikacja wizualna

Architektura marki

Pozyskanie patronów i partnerów

Customer Relations

Informacje prasowe

Promocja w mediach

Media relations

Media społecznościowe

Monitoring mediów

Prezentacje