Akademia Reumatologii

Akademia Reumatologii

O projekcie

Naszym zadaniem było przygotowanie merytorycznej konferencji prasowej otwierającej projekt Instytutu Reumatologii we współpracy z Fundacją Centrum Rozwoju Medycyny. Projekt miał charakter edukacyjny i skierowany był do dziennikarzy, lekarzy i zaproszonych gości, na których autorytety medyczne przybliżały dany problem medyczny i społeczny. Jego misją było budowanie świadomości społecznej na temat chorób reumatologicznych wśród pacjentów.

Inicjatorami akcji byli prof. Bolesław Samoliński, kierownik Zakładu Alergologii i Immunologii Klinicznej SP Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dr Filip Raciborski kierownik Zakładu Gerontologii i Zdrowia Publicznego Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

W czasie trwania akcji firma nosiła nazwę MEDall Productions.

październik 2010

Narzędzia

Koncepcja promocji

Strategia

Informacje prasowe

Promocja w mediach

Public Relations

Media relations

Personal branding

Monitoring mediów

Relacja foto