III Forum Przemysłowe w Karpaczu

III Forum Przemysłowe w Karpaczu
III Forum Przemysłowe w Karpaczu
III Forum Przemysłowe w Karpaczu

O projekcie

9 grudnia 2017 r. Eleven Zett Productions współorganizowało panel “Innowacje w przemyśle medycznym i farmaceutycznym” organizowanym w ramach III Forum Przemysłowego w Karpaczu. Do przedstawienia swoich punktów widzenia zaproszeni zostali prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek, Tomasz Wachnicki, Andrzej Białkowski-Miler, Sergiej Orłow oraz Jacek Bilski, moderatorem dyskusji był zaś Maciej Bogucki - Dyrektor Europejskiego Centrum Strategii i Polityk w Ochronie Zdrowia.

Podczas debaty krytycznie oceniono poziom i dostępność nowoczesnych metod leczenia w Polsce, co zdaniem ekspertów jest spowodowane niskim finansowaniem innowacji. Uczestnicy debaty wspólnie zgodzili się, że bez zwiększenia środków na obecnie dostępne technologie polska medycyna przeżyje regres i jeszcze mocniej pogłębi dystans dzielący ją od państw zachodniej Europy.

Zadaniem Eleven było wsparcie merytoryczne i promocyjne przy organizacji wydarzenia, a także jego koordynacja na miejscu.

grudzień 2017

Narzędzia

Współorganizacja wydarzenia

Wsparcie merytoryczne

Koordynacja panelu

Zaproszenie gości

Public Relations

Media Relations

Social media

Relacja foto