Pacjent ze Świadomością

Euro CTO Dudek Bryniarski Wójcik
Euro CTO Dudek Bryniarski Wójcik
Euro CTO Dudek Bryniarski Wójcik

Pacjent ze Świadomością

Pacjent ze Świadomością to jeden z flagowych projektów Instytutu Świadomości mający na celu podnoszenie świadomości u pacjentów i ich rodzin w szerokim zakresie - zarówno medycznym, jak i psychologicznym oraz społecznym. Działania projektu koncentrują się na zwiększaniu rozpoznawalności objawów i świadomości czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych i rzadkich, znajomości metod leczenia oraz centrów konsultacji i pomocy, a także budowania odpowiedzialności pacjenta wobec własnego życia i zdrowia. 
Niezwykle ważnym celem projektu jest budowanie partnerstwa pacjentów i lekarzy w procesie terapeutycznym jako współodpowiedzialności za sukces leczenia. Pacjent ze Świadomością to projekt, dzięki któremu pacjenci mogą lepiej zrozumieć swoją chorobę i jej ograniczenia, ale także bardziej je zaakceptować i lepiej nimi zarządzać również przez bardziej świadome do niej podejście. 
Z drugiej strony projekt daje szansę lekarzom na poznanie prawdziwych emocji i codziennych problemów pacjenta - choroba przestaje być bezosobowa, przestaje być statystyką, a zyskuje “ludzką” twarz - twarz prawdziwego człowieka oraz w ujęciu systemowym “twarz” organizacji pacjenckich, fundacji oraz organizacji społecznych i towarzystw naukowych działających na rzecz budowania świadomości społecznej wśród pacjentów. 
Agencja odpowiedzialna jest za eksperckie doradztwo w dziedzinie medycyny, ekologii i nowych technologii, logistykę i zarządzanie projektem, przygotowywanie i przeprowadzanie wywiadów, kontakt z ekspertami i pacjentami oraz budowanie i utrzymywanie relacji z Partnerami projektu - zarówno sektora publicznego jak i prywatnego.
 
Więcej o projekcie można przeczytać na FB Instytutu Świadomości:
@InstytutSwiadomosciNaukaISwiadomosc
wrzesień 2019

Narzędzia

Koncepcja promocji

Public Relations

Public Affairs

Komunikacja

Social Media

Customer Relations

Informacje prasowe

Project Management

B2C

Media społecznościowe

Monitoring mediów

B2B