Bakcstage Making of kampanii "Stawka to Życie. Zastawka to Życie"

spacer po zdrowie Pinkas
spacer po zdrowie Pinkas
spacer po zdrowie Pinkas
spacer po zdrowie Pinkas
spacer po zdrowie Pinkas
spacer po zdrowie Pinkas

SPOT WNUCZEK

O projekcie

 

Kampania społeczna pt. Stawka to Życie. Zastawka to Życie, (www.stawkatozycie.pl) której twarzą jest Emilian Karewicz, realizowana przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK), European Society of Cardiology (ESC), European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) oraz Asocjacje Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AISN PTK) ma na celu zapoznanie osób w wieku 70+, a także ich dzieci z zaletami i możliwościami, jakie daje TAVI wśród osób niekwalifikujących się do chirurgicznego zabiegu. Ma również uświadomić, że zdrowie jest najważniejsze, a sam zabieg implantacji zastawki aortalnej za pomocą cewnika może nie tylko umożliwić chorym sprawnie funkcjonować bez potrzeby hospitalizacji, ale także przedłużyć życie. Akcja docierając do jak największej liczby osób może wpłynąć na zmianę życia wielu ludzi, a także przyczynić się do zwiększenia świadomości na temat sytuacji kardiologicznej i jej potencjału w Polsce oraz rozpowszechniania omawianej metody leczenia.

 

O projekcie możecie Państwo przeczytać tutaj :

STAWKA TO ŻYCIE, ZASTAWKA TO ŻYCIE
 

 

 
listopad 2019

Narzędzia

Koncepcja promocji

Strategia

Identyfikacja wizualna

Informacje prasowe

Promocja w mediach

Pozyskanie patronów i partnerów

Public Relations

Media relations

Personal branding

Media społecznościowe

Monitoring mediów

Relacja foto i video

Raporty