Debata Media Świadome Kardiologii - Ewelina Zych-Myłek w rozmowie z Anną Kaczmarek - podsumowanie

Euro CTO Dudek Bryniarski Wójcik

Debata Media Świadome Kardiologii - Ewelina Zych-Myłek w rozmowie z Anną Kaczmarek - podsumowanie

Debata Media Świadome Kardiologii - Ewelina Zych-Myłek w rozmowie z Anną Kaczmarek - podsumowanie

?Świadomość lekarzy we współpracy z mediami

?Kardiologia a onkologia - różnice w komunikacji i przyjętej strategii

?Kardiologia nieobecna w nowych mediach

?Różnicowanie kanałów komunikacyjnych w poszczególnych grupach wiekowych i społecznych

?Być tam gdzie są pacjenci - kluczowy kierunek komunikacji

?Kardiologia ofiarą własnego sukcesu - jak to rozumieć?

?Prewencja pierwotna w social media - najskuteczniejsze dla młodych kanały dotarcia

?Język medyczny a język zrozumiały przez pacjentów - trudne zagadnienia prostym językiem

?Fake news w social mediach - jak weryfikować informacje w internecie?

?Wczesna wykrywalność hipercholesterolemii i hipercholesterolemii rodzinnej w Polsce

?Rola dziennikarzy we wdrażaniu zmian korzystnych dla pacjentów w ochronie zdrowia

?Monitorowanie obietnic decydentów w zakresie opieki nad pacjentami kardiologicznymi

???Czyli Pierwsza Debata Świadome media i ważny take home message dla środowiska kardiologicznego. ??? Ewelina Zych-Myłek, prezes fundacji Instytut Świadomości. Red. Nacz. Pacjent w Centrum w rozmowie z Red. Anną Kaczmarek, Na Temat fot. IQ Panczyk

 

fot. IQ Panczyk

Materiał przygotowany i opublikowany przez fundację Instytut Świadomości

Autor 

Ewelina Zych-Myłek

Ekspert w ochronie zdrowia

Prezes Fundacji Instytutu Świadomości

Euro CTO Dudek Bryniarski Wójcik

Narzędzia

Koncepcja promocji

Public Relations

Public Affairs

Komunikacja

Social Media

Identyfikacja wizualna

Architektura marki

Pozyskanie patronów i partnerów

Customer Relations

Informacje prasowe

Promocja w mediach

Media relations

Media społecznościowe

Monitoring mediów

Prezentacje