Debata Media Świadome Kardiologii - Ewelina Zych-Myłek w rozmowie z prof. Adamem Witkowskim, PTK

Euro CTO Dudek Bryniarski Wójcik

Debata Media Świadome Kardiologii - Ewelina Zych-Myłek w rozmowie z prof. Adamem Witkowskim, PTK

?Wyjątkowa formuła Debaty Media Świadome Kardiologii

?Polska kardiologia okiem dziennikarzy

?Feedback medialny dla środowiska kardiologicznego

?Dziennikarz jako równy partner dla lekarza i pełnoprawny uczestnik dyskusji

?Czego kardiolodzy mogą nauczyć się od dziennikarzy?

?Różne punkty widzenia dające cały ogląd sytuacji

?Debata Świadome Media jako unikalne spotkanie z dziennikarzami dające lepsze efekty i więcej satysfakcji uczestnikom

?Najważniejsze dla środowiska kardiologicznego programy do wdrożenia - Narodowy Program Zdrowego Serca i Naczyń, KONS, program leczenia hipercholesterolemii rodzinnej i pacjentów najwyższego ryzyka

?Kompleksowa opieka nad pacjentem kardiologicznym - absolutna konieczność

?Niepokojące statystyki - wzrost śmiertelności, wyhamowanie wydłużenia się życia

?Choroby serca i naczyń - główni zabójcy Polaków

?Media jako źródło nacisku na decydentów

?KOS-zawał jako sukces środowiska kardiologicznego

?Prewencja pierwotna u pacjentów, głównie młodych - jeszcze niezagospodarowane pole do edukacji

?Kardiologia a onkologia - różnice w komunikacji

?Zachorowalność a umieralność - diametralna różnica

?Bezpośrednie relacje lekarzy i dziennikarzy - klucz do zrozumienia i aktualnej wiedzy

?Kardiologia ofiarą własnego sukcesu

Autor 

Ewelina Zych-Myłek

Ekspert w ochronie zdrowia

Prezes Fundacji Instytutu Świadomości

Euro CTO Dudek Bryniarski Wójcik

Narzędzia

Koncepcja promocji

Public Relations

Public Affairs

Komunikacja

Social Media

Identyfikacja wizualna

Architektura marki

Pozyskanie patronów i partnerów

Customer Relations

Informacje prasowe

Promocja w mediach

Media relations

Media społecznościowe

Monitoring mediów

Prezentacje