XXII Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK

22 Sympozjum PTK w Jachrance
22 Sympozjum PTK w Jachrance
22 Sympozjum PTK w Jachrance

O projekcie

W dniach 15-17 marca 2018 roku w Jachrance odbyło się XXII ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK, dedykowane przede wszystkim pacjentom z niewydolnością serca. Głównym organizatorem wydarzenia była Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego we współpracy z Instytutem Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Polską Akademią Nauk, Krajową Izbą Fizjoterapeutów, Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny oraz Asocjacją Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK. Dyrektorami minionego wydarzenia byli dr n. med. Jadwiga Wolszakiewicz i prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz z Instytutu Kardiologii w Aninie.

Przez trzy dni ponad 300 specjalistów z zakresu kardiologii, psychologii, dietetyki i fizjoterapii i debatowało o epidemii niewydolności serca w Polsce, o kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej, a także o rządowych planach wdrożenia Programu Kompleksowej Opieki nad Pacjentami z Niewydolnością Serca. W czasie sesji specjalnych, w której wzięli udział wybitni eksperci, w tym m.in.: prof. Piotr Ponikowski, prof. Ryszard Piotrowicz, prof. Adam Witkowski, prof. Robert Gil, prof. Dariusz Dudek, prof. Grzegorz Opolski, prof. Jadwiga Nessler i przedstawiciele administracji, w tym: dr Roman Topór-Mądry, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podsumowano bieżącą sytuację po wdrożeniu programu KOS-zawał i rozważano możliwości jego dalszego finansowania. Podczas warsztatów zaś dyskutowano m.in. o ergospirometrii i jej przydatności w rehabilitacji oraz telerehabilitacji hybrydowej.

ELEVEN ZETT Productions było partnerem i organizatorem medialnym wydarzenia.

marzec 2018

Narzędzia

Koncepcja Promocji

Strategia

Wsparcie merytoryczne

Identyfikacja wizualna

Informacje prasowe

Promocja w mediach

Pozyskanie patronów i partnerów

Public Relations

Media Relations

Personal branding

Media społecznościowe

Monitoring mediów

Relacja foto i video

Raporty

Prezentacje