XXII Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

XXII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
XXII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
XXII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

O projekcie

W Krakowie w dniach 13-15 września 2018 roku odbył się XXII doroczny, międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Tegoroczne wydarzenie było wyjątkowo znaczące - w jego ramach odbyło się 135 sesji tematycznych, podczas których 500 wykładowców prezentowało najnowsze osiągnięcia kardiologii przed ponad 6000 uczestników. Kongres odbył się pod hasłem „Niewydolność serca – zatrzymać epidemię”.

Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego to jedno z najważniejszych i największych wydarzeń naukowych w Polsce, które odbywa się już po raz 22., choć po raz pierwszy w Krakowie. Podczas spotkania, które co roku gromadzi uczestników oraz ekspertów z Polski i zagranicy, toczą się dyskusje nad problemami współczesnej kardiologii i najnowszymi doniesieniami naukowymi − a wszystko po to, by jeszcze skuteczniej mierzyć się z wyzwaniem leczenia chorób układu krążenia.

Podczas Kongresu w ramach Digital Cardio Area odbyły się prezentacje innowacyjnych projektów i produktów, które mogą być przyszłością polskiej kardiologii. Prof. Paweł Buszman, dr hab. Krzysztof Milewski i dr hab. Piotr Buszman z American Heart of Poland prezentowali m.in. nowoczesny model telerehabilitacji kardiologicznej, który opracowują w ramach programu RESTORE, współfinansowanego ze środków NCBiR oraz nowoczesne biodegradowalne stenty. Firma Medapp, na czele z Mateuszem Kierepką z kolei prezentowała system CarnaLife Holo, który został wyróżniony i otrzymał nagrodę konkursową za najbardziej innowacyjny produkt. Wiele miejsca w dyskusjach podczas kongresu zajął temat niewydolności serca i leczenia wad zastawkowych serca. W sesjach na ten temat brał m.in. udział prof. Adam Witkowski, Prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wielką uwagę zebranych skupiła także sesja poświęcona leczeniu i diagnozowaniu hipercholesterolemii rodzinnej, podczas której prof. Dariusz Dudek i prof. Maciej Banach przybliżali zebranym działanie nowoczesnych leków na tę chorobę - inhibitorów PCSK9. Podczas Kongresu odbyła się też specjalna sesja pt. “Niewydolność serca: zapobiegać, czy leczyć? Prewencja, diagnostyka i leczenie niewydolności serca w Polsce”, zorganizowana przez American Heart of Poland przy współudziale Śląskiego Centrum Chorób Serca i Górnośląskiego Centrum Medycznego. W sesji udział wzięli wybitni eksperci z zakresu kardiologii i kardiochirurgii - prof. dr hab. Paweł Buszman, Prezes Zarządu American Heart of Poland; prof. dr hab. Mariusz Gąsior, Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu; prof. dr hab. Krzysztof Milewski, Dyrektor Generalny Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland; prof. dr hab. Wojciech Wojakowski, Kierownik III Oddziału Kardiologii Górnosląskiego Centrum Medycznego; dr hab. Piotr Buszman; Wicedyrektor ds. Badań Przedklinicznych Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland; dr hab. Piotr Rozentryt, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu; dr hab. Michał Zembala, Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Przedmiotem dyskusji były zarówno przyczyny, jak również metody leczenia i zapobiegania niewydolności serca w Polsce, która jest jedną z najczęściej występujących w Polsce chorób sercowo-naczyniowych. Eksperci podczas sesji poruszali też takie kwestie jak rola leczenia kardiochirurgicznego oraz farmakoterapii w leczeniu niewydolności serca, telerehabilitacja chorych, nowoczesna opieka ambulatoryjna oraz monitorowana farmakoterapia w oddziale dziennym.

Eleven Zett Productions zapewniła wsparcie medialne wspomnianych sesji, relację na social mediach oraz oprawę fotograficzną.

wrzesień 2018

Narzędzia

Informacje prasowe

Media relations

Public Relations

Social Media

Relacja foto