XII Forum Europa-Ukraina

XII Forum Europa-Ukraina
XII Forum Europa-Ukraina
XII Forum Europa-Ukraina

O projekcie

W Rzeszowie w dniach 24 i 25 stycznia odbyło się XII Forum Europa-Ukraina. Tegoroczne wydarzenie upłynęło pod znakiem debat o reformach i modernizacji Ukrainy. 

Szczególnie burzliwe okazały się dyskusje dotyczące starzenia się wschodnioeuropejskich społeczeństw i wyzwań stąd wynikających. Wśród cieszących się zainteresowaniem gości paneli znalazły się dwa współorganizowane przez Eleven Zett Productions. Pierwszy nosił tytuł: “Starzejące się społeczeństwo - wyzwanie społeczno-medyczne Polski i Ukrainy”, drugi zaś: “Reformowanie systemu ochrony zdrowia. Dlaczego tak trudno o sukces?”. Wśród gości znaleźli się m.in. Tymofiy Badikow, Wiceprzewodniczący Rady Społecznej, Ministerstwo Ochrony Zdrowia Ukrainy, Stanisław Kruczek, Członek Zarządu, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Roman Kolek, Wicemarszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Senator Konstanty Radziwiłł, Marek Król, Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Medycznych, American Heart of Poland, Barbara Zych, kierownik Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Tarnobrzegu, Adam Szlachta z American Heart of Poland czy Marcin Pakulski, specjalista zdrowia publicznego, członek Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii przy Narodowym Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (NIGRiR). Jeden z paneli moderowała CEO IQ i ekspert komunikacji w ochronie zdrowia- Ewelina Zych-Myłek.
 
Starzenie się społeczeństwa to problem, który narasta zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie od wielu lat. Obu państwom dają się we znaki braki kadrowe, niedostatki w opiece na osobami starszymi czy przewlekle chorymi. Wśród wielu reform, które wprowadzono w tych państwach w okresie transformacji ustrojowej i gospodarczej, najtrudniejsze okazały się bowiem zmiany w zakresie systemu ochrony zdrowia. Potrzeby starzejących się i coraz bardziej wymagających wschodnioeuropejskich społeczeństw stale rosną stawiając coraz to nowe wyzwania przed polską i ukraińską służbą zdrowia. Czy inwestycje w infrastrukturę medyczną oraz rozwój opieki długoterminowej i uzdrowiskowej staną się remedium na tę bolączkę? Między innymi na te pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy Forum.
 
Eleven Zett Prodcutions było partnerem medialnym Forum Europa-Ukraina i współorganizatorem dwóch paneli. Ponadto agencja zapewniła wsparcie medialne przedstawicielom American Heart of Poland podczas Forum.
styczeń 2019

Narzędzia

Informacja prasowa

Media relations

Public relations

Organizacja panelu

Social media