XI Forum Europa-Ukraina

XI Forum Europa-Ukraina
XI Forum Europa-Ukraina
XI Forum Europa-Ukraina

O projekcie

W dniach 13-14 marca zespół Eleven Zett Productions brał udział w jedenastej edycji Forum Europa-Ukraina w Jasionce k/Rzeszowa. Podobnie jak w poprzednich edycjach, ideą wydarzenia była próba odpowiedzi na pytanie, czy Stary Kontynent w odpowiedni sposób wykorzystuje potencjał wschodniego sąsiada oraz w jaki sposób należy dalej stymulować współpracę i rozwój Ukrainy w ujęciu polskim i unijnym.

Podczas tej edycji Eleven współorganizowało aż dwa eksperckie panele dyskusyjne: “Reformy w systemie ochrony zdrowia. Jak zapewnić ich sukces?” oraz “Turystyka medyczna – potrzebujemy zagranicznych pacjentów czy oni potrzebują nas?”  Prelegentami pierwszego panelu byli: Konstanty Radziwiłł (były minister zdrowia, senator), Stanisław Kruczek (Sejmik Województwa Podkarpackiego), Krystyna Skowrońska (posłanka na Sejm RP), Timofiej Badikow (Wiceprzewodniczący Rady Społecznej ukraińskiego Ministerstwa Ochrony Zdrowia), Siergiej Szewczuk (Przewodniczący Fundacji “Zdrowie dla Wszystkich”, Ukraina) oraz Barbara Zych (Kierownik Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu). Dyskusję moderowała Ewelina Myłek (Ekspert komunikacji w ochronie zdrowia, CEO Eleven Zett Productions). W drugim z nich udział wzięli: Wioletta Janiszewska (Prezes Zarządu Ukrainian Association of Medical Tourism, Wiceprezes Global Healthcare Travel Council), Marek Król (v-ce Prezes Zarządu American Heart of Poland), Anna Czech (Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie) oraz Robert Bugaj (Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie). Moderatorką panelu była zaś Ewelina Myłek (Ekspert komunikacji w ochronie zdrowia, CEO Eleven Zett Productions).

marzec 2018

Narzędzia

Koncepcja Debat

Pozyskanie ekspertów do udziału w dyskusji

Public Relations

Media Relations

Moderowanie Sesji

Koordynacja na miejscu

Monitoring mediów