Współpraca przy organizowaniu paneli dyskusyjnych na III Europejskim Kongresie Samorządów

III Europejski Kongres Samorządów
III Europejski Kongres Samorządów
III Europejski Kongres Samorządów

O projekcie

Agencja była odpowiedzialna za wsparcie merytoryczne i współorganizowanie dwóch paneli dyskusyjnych podczas III edycji Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie organizowanego przez Instytut Studiów Wschodnich. W panelach pt. "Otwarcie rynku eHealth w Polsce, a rola samorządu regionalnego w procesie adaptacji innowacyjnych rozwiązań" oraz "Organizacja szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej" wzięli udział eksperci - prof. Dariusz Dudek oraz prof. Adam Witkowski.

marzec 2017

Narzędzia

Współpraca z organizatorem

Koordynacja prezentacji i udziału w panelu ekspertów

Przygotowanie materiału merytorycznego

Zaproszenie mediów

Relacja foto

Prowadzenie relacji na Facebooku

Przygotowanie podsumowania

Public Relations

Media relations