VII Seminarium “O zdrowiu Sądeczan”

VII Seminarium O zdrowiu Sądeczan
VII Seminarium O zdrowiu Sądeczan
VII Seminarium O zdrowiu Sądeczan

O projekcie

20 marca 2018 roku Eleven Zett Productions w ramach VII Seminarium “O zdrowiu Sądeczan” w Nowym Sączu było współorganizatorem niezwykle ważnego panelu dyskusyjnego “Kompleksowa i interdyscyplinarna kardiologia odpowiedzią na potrzeby starzejącego się społeczeństwa”.

Do udziału w debacie zaproszeni zostali Marek Pławiak, Elżbieta Fryźlewicz-­Chrapisińska,Krzysztof Saczka, Marcin Radzięta, Renata Korpak-Wysocka oraz Stanisław Malinowski, moderatorem dyskusji był Marcin Pasternak, Prezes Zarządu Intercard Sp z o.o.

W debacie organizowanej przez Fundację Sądecką udział wzięli zarówno przedstawiciele władz samorządowych, eksperci z Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jak i przedstawiciele podmiotów ochrony zdrowia subregionu sądeckiego. Wszyscy paneliści zgodzili się, że kompleksowa opieka nad pacjentem to wielopłaszczyznowe i naprawdę trudne wyzwanie któremu sprostać trzeba już dziś dzięki kompleksowemu i interdyscyplinarnemu podejściu do pacjenta kardiologicznego w starzejącym się społeczeństwie. Dlatego tak ważne jest aby pacjenci mieli zapewnioną opiekę jak najbliżej miejsca zamieszkania, bowiem czas w przypadku zawału serca odgrywa kluczową rolę.

Zadaniem Eleven było wsparcie merytoryczne i promocyjne oraz medialne przy organizacji wydarzenia, a także jego koordynacja na miejscu.

marzec 2018

Narzędzia

Wsparcie merytoryczne

Koordynacja panelu

Pozyskanie gości

Public Relations

Media Relations

Social media

Relacja foto i video