Sukces prof. Dudka na EuroPCR w Paryżu

Sukces prof. Dudka na EuroPCR w Paryżu
Sukces prof. Dudka na EuroPCR w Paryżu
Sukces prof. Dudka na EuroPCR w Paryżu

O projekcie

We wtorek, 22 maja, polska kardiologia odniosła historyczny sukces. Prof. Dariusz Dudek, dyrektor New Frontiers in Interventional Cardiology i Przewodniczący Rady Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, został wybrany Prezydentem-Elektem Europejskiej Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych. Wyniki głosowania kilku tysięcy kardiologów ogłoszono podczas EuroPCR w Paryżu. Prof. Dariusza Dudka do zwycięstwa poprowadziło hasło kampanii EAPCI - Where the future of cardiology begins, które przyniosło mu również oficjalne poparcie polskich struktur, w tym Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK.

Oficjalne kandydatury kardiologów ubiegających się o stanowisko przedstawiono w listopadzie zeszłego roku. W internetowym głosowaniu zrzeszonych w organizacji specjalistów pod uwagę należało wziąć dokonania naukowe oraz operatorskie, dotychczasową działalność w EAPCI oraz program wyborczy. Wizja profesora Dudka opierała się przede wszystkim na implantacji nowych technologii dostępnych na rynku oraz aktywnym włączeniu pacjentów w tworzenie procedur leczenia. Efektywna i merytoryczna kampania oraz trafne założenia programowe pozwoliły mu zwyciężyć ze swoją główną konkurentką, prof. Martine Gilard z Francji.

Rolą Eleven Zett Productions była szeroka promocja kandydata oparta o działania Public Relations oraz personal branding. Agencja zapewniała również samo wsparcie i koordynację podczas wydarzenia.

maj 2018

Narzędzia

Wsparcie PR na miejscu

Relacja foto i video

Informacje prasowe

Media Relations

Public Relations

Personal branding

Monitoring mediów

Social media

Raport