“Stawka To Życie. Zastawka to Życie. Valve for Live”

Kampania Stawka to życie. Zastawka to życie
Kampania Stawka to życie. Zastawka to życie
Kampania Stawka to życie. Zastawka to życie

O projekcie

Kampania “Stawka To Życie. Zastawka to Życie” w pierwszej edycji w 2015 roku dotarła do 11 mln ludzi. Dzięki niej liczba zabiegów TAVI w Polsce w ciągu 1,5 roku prowadzenia kampanii wzrosła z 453 do prawie 800, co oznacza, że o tylu więcej pacjentów mogło skorzystać z tego innowacyjnego zabiegu. Kampania realnie wpłynęła do większy dostęp do bezpieczniejszych, małoinwazyjnych, nowoczesnych terapii, dla których nie ma alternatywy.

W dalszym ciągu istnieje ryzyko, że jeśli pacjenci wysokiego ryzyka operacyjnego, którzy nie otrzymają możliwości skorzystania z TAVI, mogą nie przeżyć standardowej terapii. Dlatego tak ważna jest kontynuowanie akcji i wzmacnianie świadomości społeczeństwa.

Poprzez liczne artykuły, audycje i działania medialne akcja zwiększyła świadomość na temat małoinwazyjnych nowoczesnych zabiegów kardiologicznych na zastawkach. W sposób zrozumiały dla ludzi przekazała informacje o wadach zastawkowych, stenozie aortalnej i jej konsekwencjach, co spowodowało duży wzrost świadomości społecznej zarówno wśród pacjentów, którymi są w większości osoby starsze, ale też wśród ich rodzin.

Kampania “Stawka To Życie. Zastawka to Życie” została uznana przez Europejską Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) of European Cardiac Society (ESC) za wzór i model do przeprowadzenia tego typu akcji w całej Europie. Logo Valve for Life przygotowane przez polski zespół zostało uznane za najlepsze i stało się oficjalnym logiem całej inicjatywy w Europie i na świecie. Od tego czasu inne kraje Europy zaczęły wzorować się na polskich działaniach.

W 2017 roku w ramach kolejnej edycji akcji zostały przeprowadzone liczne panele dyskusyjne oraz debaty na temat dostępu do nowoczesnych terapii kardiologicznych m.in. w redakcji Rzeczpospolitej, na Forum Ekonomicznym w Krynicy, na Europejskim Kongresie Samorządów z udziałam decydentów - przedstawicieli: Mninisterstwa Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowego Funduszu Zdrowia, ekspertów z zarządzania w ochronie zdrowia, dziennikarzy i wybitnych profesorów.

Kampania “Stawka To Życie. Zastawka to Życie” jest również partnerem wydarzeń dla pacjentów m.in. 5. Ogólnopolskiego Marszu Nordic Walking “Przegoń Zawał” oraz Mikołajkowego Dnia Zdrowia Seniora, który jest największym eventem edukacyjnym dla pacjentów gromadzącym ponad 1000 osób.

W ramach akcji zostały przygotowane filmy edukacyjne dla pacjentów i lekarzy budujące świadomość na temat zabiegów TAVI, pokazujące ścieżkę kwalifikacji i przygotowania do zabiegu, a także historię i zalety tej procedury dla pacjentów i lekarzy. Filmy zostaną udostępnione szpitalom, aby mogli z nich korzystać zarówno chorzy jak i personel medyczny.

Podczas tegorocznej edycji kampanii przeprowadzamy spotkania na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, gdzie edukujemy seniorów i przeprowadzamy bezpłatne badania i konsultacje kardiologiczne (m.in. echo serca) dla uczestników.

W 2017 roku kampania “Stawka To Życie. Zastawka to Życie” uzyskała patronat Ministerstwa Zdrowia, oraz patronaty miast, w których w tym roku przeprowadzono spotkania dla pacjentów: Bydgoszcz, Bytom, Gdańsk, Warszawa oraz patronat Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Profil na Facebooku kampanii prowadzony jest w sposób nowoczesny i przystępny - poprzez atrakcyjne grafiki przybliżamy tematykę TAVI pacjentom.

Akcja “Stawka To Życie. Zastawka to Życie” od kilku już lat ułatwia pracę kadrze medycznej - dzięki niej pacjenci i ich rodziny są bardziej wyedukowani, świadomi i spokojni. Lekarzę mogą skupić się na pracy i przygotowywaniu do hospitalizacji. Spokój pacjenta i fachowa nad nim opieka są bardzo ważne w procesie dochodzenia do zdrowia pacjenta.

W 2017 roku liczba zabiegów TAVI ma szansę przekroczyć 1000. Jest to kolejny sukces prowadzenia kampani i półmetek w potrzebach naszego kraju. Chcemy w Polsce osiągnąć liczbę 50 zabiegów na milion mieszkańców. Średnia europejska wynosi 60 zabiegów na milion mieszkańców. Biorąc pod uwagę fakt, że w Niemczech jest to 160 zabiegów na milion mieszkańców, skutecznie pracujemy nad wzrostem dostępności do tych ważnych zabiegów rok po roku.

Narzędzia

Koncepcja kampanii

Strategia

Identyfikacja wizualna

Informacje prasowe

Koordynacja pracy na planie

Kontakt z uczestnikami

Organizacja eventów

Public Affairs

Personal branding

Promocja w mediach

Public Relations

Media Relations

Media społecznościowe

Monitoring mediów

Relacja foto i video

Raporty