Promocja pionierskiego zabiegu chirurgii sercowo-naczyniowej z użyciem polskiej technologii

Promocja pionierskiego zabiegu chirurgii sercowo-naczyniowej z użyciem polskiej technologii
Promocja pionierskiego zabiegu chirurgii sercowo-naczyniowej z użyciem polskiej technologii
Promocja pionierskiego zabiegu chirurgii sercowo-naczyniowej z użyciem polskiej technologii

O projekcie

Innowacyjna technologia angioplastyki tętnic udowych balonem uwalniającym lek, zaprezentowana podczas europejskiego kongresu EuroPCR w Paryżu przez polskich naukowców, kardiologów i chirurgów naczyniowych, to szansa dla wielu chorych. To właśnie wypromowanie innowacyjnego zabiegu chirurgii naczyniowej z użyciem polskiej technologii należało do zadań agencji Eleven Zett Productions. Zabieg ten po raz pierwszy w Polsce został wykonany w Chrzanowie 20 czerwca. Z tej okazji agencja zaprosiła media do Małopolskiego Centrum Sercowo-Naczyniowego w Chrzanowie zapewniając możliwość przeprowadzenia wywiadu z lekarzami wykonującymi pionierski zabieg, pacjentką, jak również nagrania samego zabiegu. Dzięki działaniu Eleven informacja o innowacyjnych działaniach lekarzy z Chrzanowa dotarła do redakcji w całej Polsce.

Czerwiec 2017

Narzędzia

Koncepcja promocji

Strategia

Informacje prasowe

Zaproszenia

Promocja w mediach

Public Relations

Media relations

Personal Branding

Media społecznościowe

Relacja foto

Wywiady

Monitoring mediów

Raporty