Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Poznaniu

XX Kongres PTK Dudek Landa
XX Kongres PTK Dudek Landa
XX Kongres PTK Dudek Landa

O projekcie

Jesienny kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który w tym roku odbył się w Poznaniu to tak naprawdę największe wydarzenie dla polskich kardiologów. Spotykają się tutaj, by poznać najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i zalecenia, ale również by wymieniać się doświadczeniem. Zadaniem Eleven było przygotowanie wsparcia medialnego wystąpień profesorów oraz specjalnej debaty z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz wybitnych kardiologów. Ponadto Eleven odpowiadała za obsługę medialną tego wydarzenia - relacje w telewizji, prasie i w radio. Na miejscu należało usprawnić pracę mediom i umożliwić rozmowy z ekspertami. Po debacie została przygotowana informacja prasowa oraz relacja, która została wysłana do mediów. Debata relacjonowana była również w mediach społecznościowych.

sierpień-wrzesień 2016

Narzędzia

Koncepcja promocji

Strategia

Identyfikacja wizualna

Informacje prasowe

Promocja w mediach

Public Relations

Media relations

Personal branding

Media społecznościowe

Monitoring mediów

Relacja foto i video

Raporty