I Kongres Pacjentów Kardiologicznych i Dzień Zdrowia Seniora

I Kongres Pacjentów Kardiologicznych i Dzień Zdrowia Seniora
I Kongres Pacjentów Kardiologicznych i Dzień Zdrowia Seniora
I Kongres Pacjentów Kardiologicznych i Dzień Zdrowia Seniora

O projekcie

W tym roku w Krakowie zadebiutowało nowe, niepowtarzalne wydarzenie - I edycja Kongresu Pacjentów Kardiologicznych wraz z Dniem Zdrowia Seniora. Unikalna inicjatywa zorganizowana przez firmę IQ (Eleven Zett Productions), Polską Unię Organizacji Pacjentów “Obywatele dla Zdrowia” oraz Stowarzyszenie Manko to pierwszy taki kongres poświęcony w całości osobom cierpiącym na choroby układu sercowo-naczyniowego. Nawet półtora tysiąca pacjentów wzięło udział w wykładach dotyczących m.in. zasad prewencji pierwotnej i wtórnej schorzeń i incydentów kardiologicznych, spotkaniach z inspirującymi ludźmi, bezpłatnych badaniach medycznych czy warsztatach dla organizacji pacjentów, uprzednio maszerując w Marszu po Zdrowie na trasie dwóch kilometrów. Kongres Pacjentów Kardiologicznych odbył się jako inicjatywa partnerska i satelitarna XIX edycji warsztatów New Frontiers in Interventional Cardiology. Jego pierwsza edycja była zarazem największym wydarzeniem w Europie skierowanym właśnie do tej grupy chorych.

Podczas kongresu odbyła się także sesja systemowa pt.: “Jak organizacje społeczne mogą wesprzeć system opieki zdrowotnej i edukację pacjentów?”. W dyskusji udział wzięli: prof. dr hab. n. med. Paweł Buszman (prezes, American Heart of Poland), prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek (prezydent-elekt, Europejska Asocjacji Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego), Lidia Ułanowska (dyrektor, Departament Polityki Senioralnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), Łukasz Salwarowski (prezes, Stowarzyszenie Manko) oraz Agnieszka Wołczenko (prezes, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń "EcoSerce"). Moderatorką debaty była Ewelina Zych-Myłek (CEO, IQ).

Opiekę merytoryczną nad I Kongresem Pacjentów Kardiologicznych sprawowała Rada Ekspertów: prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek (prezydent-elekt, Europejska Asocjacja Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego), prof. dr hab. n. med. Paweł Buszman (prezes, American Heart of Poland), prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski (prezes-elekt, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne) oraz Jerzy Bochyński (prezes, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich). Komitet Organizacyjny stanowili: Ewelina Zych-Myłek (CEO, IQ oraz ekspert komunikacji w ochronie zdrowia), Beata Ambroziewicz (prezes, Polska Unia Organizacji Pacjentów “Obywatele dla Zdrowia”) i Łukasz Salwarowski (prezes, Stowarzyszenie Manko).
grudzień 2018

Narzędzia

Big idea

Organizacja techniczna wydarzenia, w tym organizacji strefy bezpłatnych badań medycznych

Przygotowanie informacji prasowych oraz innych materiałów promocyjnych

Przygotowanie identyfikacji wizualnej wydarzenia

Komunikacja social media

Pozyskanie patronatów medialnych i honorowych

Public Relations

Media relations

Prowadzenie wydarzenia

Bieżąca koordynacja wydarzenia

Relacja