THT Poland 2018

THT Poland 2018
THT Poland 2018
THT Poland 2018

O projekcie

W dniach 1-2 marca 2018 roku w Warszawie odbyła się piąta edycja międzynarodowej konferencji THT Poland 2018 (Transcatheter Heart Team Conference 2018), będącej najważniejszym wydarzeniem poświęconym wadom strukturalnym serca w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie  miejsca wymiany doświadczeń oraz edukacji członków zespołów sercowych, a także prezentacja najnowszych doniesień naukowych oraz osiągnięć technologicznych w tej dziedzinie. Co roku w wydarzeniu bierze udział ponad 300 uczestników, wśród których znajdują się najwybitniejsi operatorzy, specjaliści kliniczni oraz eksperci ochrony zdrowia właśnie z EŚW.

Głównymi tematami poruszanymi w trakcie jubileuszowej 5. Konferencji THT 2018 były:
  • TAVI: przezcewnikowe leczenie wad zastawki aortalnej
  • TMVI: przezcewnikowe leczenia wad zastawki mitralnej
  • PAVTI: przezcewnikowe leczenia wad zastawki płucnej i trójdzielnej
  • LAAC: przezcewnikowe zamknięcie uszka lewego przedsionka
  • Nowoczesne metody obrazowania w chorobach strukturalnych serca

Jednym z najistotniejszych elementów wydarzenia była sesja systemowa “Dostępność nowych technologii w leczeniu wad zastawkowych serca w Polsce”, w której uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz wybitni eksperci kliniczni.

Dyrektorami konferencji THT Poland 2018 byli: prof. dr hab. med. Adam Witkowski (Prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, współkoordynator Kampanii Społecznej “Zastawka to życie”, Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie), prof. dr hab. med. Andrzej Ochała (III Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach), dr med. Maciej Dąbrowski (Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie) oraz dr med. Radosław Parma (III Oddział Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach).

Patronat honorowy nad piątą edycją wydarzenia objęło aż jedenaście instytucji publicznych:  Marszałek Senatu RP, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Senacka Komisja Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Polska Izba Informatyki Medycznej, Prezydent Miasta Warszawa, Fundacja “My Pacjenci”, oraz Forum Ekonomiczne/Instytut Studiów Wschodnich.

Patronat medialny objęły dwadzieścia trzy redakcje : WP abcZdrowie, Medexpress, Medme, Gazeta Lekarska, Służba Zdrowia, Poradnik Zdrowie, Polityka Zdrowotna, Medycyna Praktyczna, Moda i ja, OSOZ Polska, Wydawnictwo Borgis, Portale medyczne, Kobiety i medycyna, Naturalnie, Radioklinika, MediaPlanet, Kardiologia bez kolejki, MedTube, Termedia, Doniesienia kardiologiczne, Edukacja medyczna oraz Wprost. Eleven Zett Productions było partnerem i organizatorem medialnym wydarzenia.

marzec 2018

Narzędzia

Koncepcja Promocji

Strategia

Koncepcja sesji o systemie ochrony zdrowia

Identyfikacja wizualna

Informacje prasowe

Promocja w mediach

Pozyskanie patronów i partnerów

Public Relations

Media Relations

Personal branding

Media społecznościowe

Monitoring mediów

Relacja foto i video

Prezentacje

Raporty