IV Europejski Kongres Samorządów

IV Europejski Kongres Samorządów
IV Europejski Kongres Samorządów
IV Europejski Kongres Samorządów

O projekcie

W dniach 26 i 27 kwietnia 2018 roku w Krakowie po raz czwarty odbył się Europejski Kongres Samorządów, organizowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich. W tegorocznym Kongresie wzięło udział blisko 1900 gości z 36 krajów świata, w tym najważniejsi politycy szczebla centralnego, samorządowcy, przedstawiciele biznesu i lokalni liderzy. W tym roku Kongres obradował pod hasłem „Samorząd strategią dla przyszłości”.

Drugiego dnia Kongresu odbył się panel poświęcony zdrowiu i medycynie. W dyskusji na temat cyfryzacji i wykorzystania nowoczesnych technologii w systemie ochrony zdrowia w Polsce wzięli udział: Iwona Mazur - Dyrektor Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, Tomasz Miś z Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Konrad Nędzyński z MedApp S.A., Marcin Pasternak - Prezes Zarządu Intercard i Anna Szczerbak - Wice Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia. Debatę moderował Mieczysław Pasowicz - Dyrektor Instytut Medycyny Innowacyjnej, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali. Eksperci w dyskusji poruszali takie kwestie jak: cyfryzacja baz danych pacjentów i ich bezpieczeństwo, w kontekście zmian przepisów związanych z wejściem w życie przepisów unijnej dyrektywy RODO, wykorzystanie nowoczesnych technologii w medycynie (Hololens) czy pozyskanie finansowania na cyfryzację placówek opieki zdrowotnej.

ELEVEN ZETT Productions przygotowało relację prasową z panelu “Cyfrowy szpital przyszłości”.

kwiecień 2018

Narzędzia

Informacje prasowe

Monitoring mediów

Relacja foto