II Kongres Termedia Wizja Zdrowia – Diagnoza i Przyszłość

II Kongres Termedia Wizja Zdrowia – Diagnoza i Przyszłość FORESIGHT MEDYCZNY
II Kongres Termedia Wizja Zdrowia – Diagnoza i Przyszłość FORESIGHT MEDYCZNY
II Kongres Termedia Wizja Zdrowia – Diagnoza i Przyszłość FORESIGHT MEDYCZNY

O projekcie

Już po raz drugi Termedia zorganizowała Kongres “Wizja Zdrowia – Diagnoza i Przyszłość. FORESIGHT MEDYCZNY”, który tym razem odbył się 2 października 2018 roku w Warszawie. Konferencja zgromadziła lekarzy, decydentów, media i inne osoby zainteresowane rozwojem służby zdrowia w Polsce.

Jedną z bardziej interesujących sesji, która odbyła się podczas kongresu była sesja zorganizowana przez American Heart of Poland pt.: “Niewydolność serca – zapobiegać czy leczyć? Aspekty kliniczne i ekonomiczne”. W sesji, którą poprowadziła redaktor Marta Koblańska, udział wzięli: Marcin Pakulski - były prezes NFZ, ekspert ochrony zdrowia, Piotr Winciunas - lekarz inspektor nadzoru orzecznictwa lekarskiego, ZUS, prof. Adam Witkowski – prezes elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i dr Aleksander Żurakowski - prezesa Stowarzyszenia Zawodowego Kardiologów Interwencyjnych SZKI. Głos w dyskusji zabrał również Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Andrzej Jacyna.

Postępujący proces starzenia się polskiego społeczeństwa sprawia, że przybywa chorych, wśród których zaczynają dominować osoby cierpiące na choroby układu sercowo-naczyniowego, na czele z niewydolnością serca, która z roku na rok zbiera w naszym społeczeństwie coraz większe żniwo, przybierając rozmiary epidemii - zwracali uwagę paneliści. Mimo rosnących nakładów na leczenie przybywa rencistów oraz osób pobierających zasiłki chorobowe, szpitale coraz bardziej zadłużają się, a personel strajkuje - system staje się coraz bardziej niewydolny, co wymownie pokazuje spadek pozycji Polski w rankingu efektywności służby zdrowia przygotowywanym corocznie przez agencję Bloomberga. Paneliści podkreślali, że z powodu niewydolności serca umiera w Polsce rocznie około 5,5 tysiąca osób w wieku produkcyjnym, czyli między 24 a 60 rokiem życia. Rosnąca śmiertelność chorych zbiegła się w czasie z potężną reformą systemu ochrony zdrowia w Polsce, która m.in. polegała na utworzeniu sieci szpitali w Polsce, ograniczeniu liczby wykonywanych rewaskularyzacji czy obniżeniu wycen świadczeń kardiologii interwencyjnej. Spowodowało to m.in. ograniczenie liczby zabiegów interwencyjnych - spadła zarówno liczba koronarografii - o 23 tysiące, jak i angioplastyk – o 10 tysięcy.

Eleven Zett Productions zapewniła wsparcie medialne akcji sesji, na podstawie której m.in. powstał artykuł dotyczący niewydolności serca, szeroko dystrybuowany w mediach.

październik 2018

Narzędzia

Media relations

Public Relations

Informacje prasowe

Monitoring mediów

Social Media