I Forum “Serce Pacjenta” Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

III Forum Przemysłowe w Karpaczu

O projekcie

Od czerwca 2019 roku agencja Eleven ZETT Productions uczestniczyła w przygotowaniach do I Forum “Serce Pacjenta” Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, unikalnej inicjatywy, której celem była edukacja pacjentów kardiologicznych i ich rodzin oraz zacieśnienie współpracy między środowiskiem lekarskim oraz organizacji pacjentów. Wydarzenie odbyło się 28 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowice, przyciągając nawet czterystu uczestników z całej Polski.

Podczas czterech bloków tematycznych (Pacjent po zawale serca, Pacjent z chorobą zastawki, Pacjent z niewydolnością serca, Pacjent z arytmią) zgromadzeni poznali tajniki wiedzy na temat chorób przedstawione przez największych polskich ekspertów w dziedzinie kardiologii. Reprezentanci organizacji pacjenckich mogli zaś uczestniczyć w dedykowanych warsztatach poświęconych prowadzeniu działalności w obrębie trzeciego sektora. Jeden z wykładów (Public Relations w ochronie zdrowia: organizacje pacjenckie, eksperci, media, sponsorzy - jak to zorganizować?) poprowadziła Ewelina Zych-Myłek, ekspert komunikacji w ochronie zdrowia i CEO IQ/Eleven ZETT Productions. Forum “Serce Pacjenta” to również gorąca debata dotycząca współpracy lekarsko-pacjenckiej, w której udział wzięli przedstawiciele obu środowisk oraz decydenci, bezpłatne badania podstawowe oraz kardiologiczne dla chętnych oraz blok tematyczny “Pacjent w roli głównej”, podczas którego usłyszeliśmy inspirujące historie i prawdziwe przypadki.

Dzięki działaniom agencji do wydarzenia włączyło się aż 17 partnerskich organizacji pacjenckich, 9 patronów honorowych oraz 21 patronów medialnych.

wrzesień 2019

Narzędzia

Pozyskanie partnerstw wśród organizacji pacjenckich

Pozyskanie patronatów medialnych i honorowych

Organizacja i prowadzenie konferencji prasowej

Relacja fotograficzna podczas konferencji prasowej oraz wydarzenia

Przygotowanie tekstów prasowych

Przygotowanie artykułów eksperckich

Przygotowanie treści i prowadzenie social media wydarzenia

Aranżacja wywiadów ekspertów

Koordynacja wydarzenia na miejscu

Public Relations, personal branding oraz media relations

Prowadzenie wykładu podczas warsztatów dla organizacji pacjenckich

Przygotowanie prezentacji podsumowującej wydarzenie

Monitoring mediów