Film edukacyjny “Akcja Ablacja”

Film edukacyjny Akcja Ablacja
Film edukacyjny Akcja Ablacja
Film edukacyjny Akcja Ablacja

O projekcie

W listopadzie 2017 zespół Eleven Zett Productions realizowała film promocyjny w ramach kampanii edukacyjnej “Akcja Ablacja” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Serce dla Arytmii oraz firmą Johnson&Johnson. Założeniem przedsięwzięcia było podniesienie świadomości społecznej w temacie zaburzeń rytmu pracy serca z naciskiem na migotanie przedsionków oraz promowanie małoinwazyjnego zabiegu ablacji jako skutecznego sposobu leczenia. Wspólne działania Eleven oraz partnerów skupiały się na nowej grupie docelowej, jaką stanowią chorzy między 30 a 45 rokiem życia.

Film w przystępny i obrazowy sposób przeprowadza widza przez ścieżkę diagnozowania oraz leczenia migotania przedsionków serca, wiodąc głównego bohatera przez kolejne ich etapy - wizytę u lekarza rodzinnego, wstępną diagnozę, badania pomiarowe, bezinwazyjny zabieg ablacji z użyciem systemu 3D oraz proces rehabilitacji kardiologicznej. Misją akcji było wyczerpujące przedstawienie zagadnienia osobom o podstawowej wiedzy medycznej i rozszerzenie jej o innowacyjne metody leczenia dostępne w Polsce.

listopad 2017

Narzędzia

Produkcja

Koprodukcja

Scenariusz

Wsparcie merytoryczne