Debata o Polskiej Kardiologii

Debata o polskiej kardiologii
Debata o polskiej kardiologii
Debata o polskiej kardiologii

O projekcie

Agencja została partnerem merytorycznym podczas organizowanej 1 lutego przez Instytut Studiów Wschodnich we współpracy z dziennikiem Rzeczpospolita Debaty o Polskiej Kardiologii. Do udziału w niej zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i NFZ - Podsekretarze Stanu Pan Marek Tombarkiewicz, Pan Krzysztof Łanda, Pan Andrzej Jacyna, Pan Wojciech Zawalski, wiodący eksperci w dziedzinie kardiologii w Polsce m.in. Prof. Piotr Hoffman, Prof. Adam Witkowski, Prof. Tomasz Hryniewiecki, Prof. Dariusz Dudek, Prof. Oskar Kowalski, Prof. Witold Rużyłło i inni wybitni profesorowie, eksperci w dziedzinie ekonomii ochrony zdrowia oraz liderzy wybranych organizacji pacjenckich i placówek medycznych.

Debata składała się z trzech paneli dyskusyjnych. Pierwszy dotyczył starzejącego się społeczeństwa jako wyzwania dla opieki skoordynowanej i ekonomii naszego kraju, a także konieczności dostępności do nowoczesnych terapii sprzętowych i lekowych. Kolejnym tematem rozmów był pakiet zawałowy - planowane modelowe rozwiązanie dla opieki koordynowanej i kompleksowej w kardiologii, natomiast trzeci dotyczył tego jak efektywnie skoordynować opiekę medyczną nad pacjentem z niewydolnością serca.

luty 2017

Narzędzia

Public Affairs

Public Relations

Media relations

Media społecznościowe