Pacjent ze Świadomością Kardioonkologiczną

spacer po zdrowie Pinkas
spacer po zdrowie Pinkas
spacer po zdrowie Pinkas
spacer po zdrowie Pinkas
spacer po zdrowie Pinkas
spacer po zdrowie Pinkas
spacer po zdrowie Pinkas
spacer po zdrowie Pinkas
spacer po zdrowie Pinkas
spacer po zdrowie Pinkas

O projekcie

 

Projekt Instytutu Swiadomości dla  Akademii Kardiologii Interwencyjnej realizowany podczas XII Poznańskich Spotkań Kardiologicznych w Poznaniu. Wywiady Eweliny Zych-Myłek, eksperta komunikacji w ochoronie zdrowia z profesorem Maciejem Lesiakiem z Komitetu Organizacyjnego wydarzenia, dotyczące organizacji opieki nad pacjentem z chorobami serca i naczyń oraz nowotworem, a także specyfice podstępowania terapeutycznego i prewencji niewydolności serca związanej z kardiotoksycznością leków onkologicznych.

listopad 2019

Narzędzia

Koncepcja promocji

Strategia

Identyfikacja wizualna

Informacje prasowe

Promocja w mediach

Pozyskanie patronów i partnerów

Public Relations

Media relations

Personal branding

Media społecznościowe

Monitoring mediów

Relacja foto i video

Raporty